Mainoskatko vuodelta 1985

http://www.youtube.com/watch?v=QJVXezvgS-U#t=35